Wycena akcji PZU od debiutu

Notowania cen akcji PZU od debiutu na GPW w Warszawie do dnia 04.04.2014

Dywidenda wypłacona przez PZU z zysku za lata 2010 - 2013