Kalendarium

2010

Debiut PZU na GPW

Największa historycznie wartość oferty na GPW 8,1 mld zł
największy hisotrycznie obrót na GPW 5,1 mld zł
+11,68% na otwarciu notowań
+15,24% na zamkniecie notowań

2010

Wypłata dywidendy za 2009 rok, 10,91 zł na akcję

2011

Wypłata dywidendy za 2010 rok, 26,00 zł na akcję

2011

Wprowadzenie systemu e-szkoda pozwlającej na pełną likwidację szkody przez Internet

2012

Włączenie PZU w skład indeksu RESPECT

2012

Ogłoszenie strategii PZU 2.0 na lata 2012-2014

pełna automatyzacja procesów
zintegrowany system sprzedaży i obsługi
nowa segmentacja klientów
nowa marka PZU Inwestycje
ekspansa międzynarodowa

2012

Zmiana logo PZU

2012

Wypłata dywidendy za 2011 rok, 22,43 zł na akcję

2012

Pierwsza sprzedana polisa na Łotwie

2013

Rozpoczęcie sprzedaży polis w Estonii

2013

Wypłata dywidendy za 2012 rok, 29,70 zł na akcję

2013

Nowa polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015

2013

Wypłata dywidendy zaliczkowej za 2013 rok, 20,00 zł na akcję

2013

Pilotażowe uruchomienie nowej zintegrowanej platformy sprzedażowej Everest

2014

PZU wprowadza bezpośrednią likwidację szkód z ubezpieczenia OC komunikacyjnego