Glossary beginning with M

Margines wypłacalności

To taka wielkość środków własnych zakładu ubezpieczeń, nie niższa niż minimalny kapitał gwarancyjny, która jest niezbędna do zapewnienia płynności tego zakładu.

Marża zysku w ubezpieczeniach grupowych I kontynuowanych

Marża zysku to wskaźnik liczony jako stosunek wyniku do składki przypisanej brutto segmentu ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych, z wyłączeniem efektów jednorazowych takich jak np. efektów konwersji czyli zamiany umów długoterminowych na krótkoterminowe (wg Polskich Standardów Rachunkowości) i zmiany stóp technicznych czyli wskaźnika dyskonta rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.