Glossary beginning with W

Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności

Ustawowy wskaźnik określający poziom kapitałowego zabezpieczenia prowadzonej przez ubezpieczyciela działalności; ustawowo wskaźnik powinien być wyższy niż 100 proc.