Warunki realizacji strategii

Czynniki warunkujące wdrożenieRealizacja Strategii 2.0 na lata 2012 – 2014 / podsumowanie działań i osiągnięć w 2013 roku
Middle-office: nowoczesny i zintegrowany model obsługi klienta 1. 91% klientów zadowolonych z przebiegu procesu likwidacji szkód (badanie satysfakcji klientów na próbie ok. 20 000 osób w 2013 roku).
2. Kontynuowano proces wdrażania sieci nowoczesnych Oddziałów PZU - dobrze widocznych, wspólnych dla całej Grupy PZU i nastawionych na sprzedaż. Od początku trwania procesu uruchomiono 85 Oddziałów funkcjonujących w nowym modelu.
3. Kontynuowano prace mające na celu dalszą optymalizację obszaru likwidacji szkód i świadczeń, w tym celu m.in. zmodernizowano zasady współpracy z likwidatorami (telepraca), dokonano centralizacji zespołów i automatyzowano procesy.
Back-office:efektywne operacje i elastyczne IT 1. Prowadzono prace nad wdrożeniem systemu produktowego dla ubezpieczeń majątkowych – Everest.
2. Zakończono wdrożenie wspólnego dla PZU i PZU Życie systemu klasy ERP – od stycznia 2013 roku wdrożono kolejne procesy z obszary księgowości ubezpieczeniowej dla PZU i PZU Życie.
3. Objęto krytyczne systemy i aplikacje biznesowe w Grupie PZU monitoringiem, pozwalającym na wyeliminowanie ryzyka długotrwałych awarii, a tym samym skrócono czas niedostępności krytycznych systemów.
4. Wszystkie systemy w Grupie PZU zostały przeniesione na nowe środowisko integracyjne. Obecna platforma jest nowoczesna i wysokowydajna, dzięki czemu jest w stanie sprostać wysokiemu wolumenowi transakcji (1,5 miliona dziennie).
HR: partner biznesu / zaangażowani pracownicy / kultura zorientowana na wynik 1. Udostępniono bogaty program szkoleń dla wszystkich pracowników PZU i PZU Życie (PLUS), ukierunkowany na rozwój kluczowych kompetencji pracownika. W II kwartale 2013 roku rozpoczęto budowę systemu pozwalającego oferować pracownikom szkolenia dopasowane do ich potrzeb.
2. Podejmowano działania mające na celu wzmocnienie wizerunku Grupy PZU jako solidnego pracodawcy wśród trzech grup: pracowników, studentów i profesjonalistów. W ramach działań mających na celu wzmocnienie pozycji Grupy PZU jako preferowanego pracodawcy uruchomiono kolejną turę praktyk i staży w Grupie PZU. 
3. Uruchomiono PZU Sport Team umożliwiający pracownikom wspólnie uprawiać dyscypliny sportowe.
4. Przeprowadzono badania zaangażowania pracowników Grupy PZU (w trakcie badania udzieliło informacji 87,0% pracowników).
Branding: PZU to firma nowoczesna, prawdziwie zorientowana na klientów 1. PZU posiada największą w Polsce sieć placówek, która liczy 412 Oddziałów PZU.
2. We wszystkich swoich działaniach Grupa PZU koncentruje się na kliencie i dąży do budowania wizerunku zgodnego z pozycjonowaniem marki PZU „możesz na nas liczyć”.
3. W 2013 roku wartość marki PZU została wyceniona na ponad 2,3 mld zł, co zapewniło czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych polskich marek sporządzanym rokrocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”.