Wyniki finansowe

 • Ubezpieczenia korporacyjne

  Zysk z działalności operacyjnej: 391,5 mln zł
  w 2013 roku

  +80,0% w porównaniu do 2012 roku

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenia masowe

  Zysk z działalności operacyjnej: 1 067,3 mln zł
  w 2013 roku

  +33,5% w porównaniu do 2012 roku 

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane

  Zysk z działalności operacyjnej: 1 603,4 mln zł w 2013 roku

  +16,8% w porównaniu do 2012 roku

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenie indywidualne

  Wynik operacyjny: 139,9 mln zł w 2013 roku

  +33,8% w porównaniu do 2012 roku 

  Zobacz więcej

 • Ubezpieczenie emerytalne

  Zysk z działalności operacyjnej: 137,4 mln zł
  w 2013 roku

  +39,6% w porównaniu do 2012 roku 

  Zobacz więcej

 • Skonsolidowane sprawozdanie Grupy PZU

  • Aktywa
  • Paswa i zobowiązania
  • Rachunek zysków i strat
  • Przepływy pieniężne

  Zobacz więcej

 • Skonsolidowane sprawozdanie Grupy PZU

  • Aktywa
  • Paswa i zobowiązania
  • Rachunek zysków i strat
  • Przepływy pieniężne

  Zobacz więcej