Wskaźniki sprawności działania

Jednym z podstawowych mierników efektywności i sprawności działania firmy ubezpieczeniowej jest wskaźnik mieszany COR (ang. Combined Ratio), liczony z racji swojej specyfiki dla sektora ubezpieczeń majątkowych i pozostałych ubezpieczeń osobowych (dział II).

Konsekwentna poprawa wskaźnika mieszanego Grupy PZU (dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych) w kolejnych latach wynika między innymi z prawidłowego dopasowania cen za ochronę ubezpieczeniową, utrzymania dyscypliny kosztowej (spadek kosztów stałych w związku z rozwiązaniem rezerw z lat ubiegłych, spadek kosztów informatycznych związanych z renegocjacją umów oraz spójne zarządzanie kosztami wynagrodzeń dla pośredników ubezpieczeniowych).

Na lepszy wskaźnik mieszany w kolejnych latach wpłynął również brak istotnych zdarzeń katastroficznych (typu powodzie, podtopienia lub szkody śniegowe).

Wskaźniki sprawności działania w podziale na poszczególne segmenty zostały zaprezentowane w Załączniku.

Wskaźniki sprawności działania

2013201220112010
Wskaźnik odszkodowań i świadczeń brutto (prosty)
(odszkodowania i świadczenia brutto/składka przypisana brutto) x 100%
67,9% 76,2% 67,9% 75,2%
Wskaźnik odszkodowań i świadczeń na udziale własnym
(odszkodowania i świadczenia netto /składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
68,7% 76,3% 68,6% 73,1%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej
(koszty działalności ubezpieczeniowej/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
21,1% 21,5% 22,5% 24,0%
Wskaźnik kosztów akwizycji
(koszty akwizycji/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
12,4% 12,5% 13,2% 13,4%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
(koszty administracyjne/składka zarobiona na udziale własnym) x 100%
8,7% 9,0% 9,3% 10,6%
Wskaźnik mieszany w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych
(odszkodowania i świadczenia netto + koszty działalności ubezpieczeniowej)/ składka zarobiona na udziale własnym x 100%
87,8% 92,8% 95,3% 104,5%
Marża zysku operacyjnego w ubezpieczeniach na życie (zysk operacyjny / składka przypisana brutto) x 100% 22,3% 19,8% 28,7% b.d.

Źródło: Grupa PZU