Zarządzanie ryzykiem

 • System zarządzania ryzykiem

  Struktura organizacyjna systemu zarządzania ryzykiem oparta jest na czterech poziomach kompetencyjnych.

  Zobacz więcej

 • Proces zarządzania ryzykiem

  • Identyfikacja ryzyka
  • Pomiar
  • Ocena
  • Monitorowanie i kontrola
  • Raportowanie

  Zobacz więcej

 • Profil ryzyka

  Do głównych ryzyk, na które narażone są PZU i PZU Życie należy ryzyko: ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe, koncentracji, operacyjne i ryzyko braku zgodności.

  Zobacz więcej

 • Działalność reasekuracyjna

  Ochrona reasekuracyjna zabezpiecza PZU przed negatywnymi skutkami finansowymi zjawisk katastroficznych.

  Zobacz więcej

 • Zarządzanie kapitałem

  Grupa PZU posiada solidną bazę kapitałową znacznie przewyższając wymogi kapitałowe oraz średnie dla sektora ubezpieczeń w Polsce.

  Zobacz więcej

 • Zarządzanie ryzykiem

  Jesteśmy świadomi warunków w jakich działamy i gotowi stawić im czoła. Poznaj szczegóły dotyczące zarządzania ryzykiem w PZU.

  Zobacz więcej