Apetyt na ryzyko

Apetyt na ryzyko, profil ryzyka oraz limity tolerancji ryzyk jest odzwierciedleniem planów strategicznych Grupy PZU, co zapewnia adekwatność i efektywność systemu zarządzania ryzykiem oraz zapobiega akceptacji ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej Grupy PZU.

Zaktualizowana przez Zarządy w 2013 roku strategia zarządzania ryzykiem określa graniczne parametry apetytu na ryzyko, profilu ryzyka oraz limitów tolerancji, które prowadzą do aktywnej i świadomej zmiany wielkości przyjmowanego przez spółki Grupy PZU ryzyka.

  • apetyt na ryzyko – został zdefiniowany jako ryzyko, które Grupa PZU jest gotowa podjąć w trakcie realizacji swoich celów biznesowych. Poziom apetytu na ryzyko został określony jako minimalny poziom wskaźnika pokrycia wymagań kapitałowych;
  • profil ryzyka – są to limity ilościowe uszczegółowiające apetyt na ryzyko w Grupie PZU;
  • limity tolerancji – są to dodatkowe limity wprowadzone na poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczające potencjalne ryzyko.